Ibu ọrụ gị na-bụ gịnị?

Mmụta nsonye na ọzọ eme.

Mmalite
©2006